ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημοτικό Σχολείο Κοκκωνίου-Πουλίτσας

Διεύθυνση:
Πουλίτσα
Ν. Κορινθίας
Τ.Κ. 20006

Τηλέφωνο: Τηλέφωνο: 2741055463
Fax: FAX: 2741055463
http://dim-kokkon.kor.sch.gr/