ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ΄

Πως βρίσκουμε το μέρος μιας ποσότητας, όταν ξέρουμε το ολόκληρο

Εξισώσεις - Έννοια της εξίσωσης

Εξισώσεις - Ψάχνω το μειωτέο ή τον αφαιρετέο

Εξισώσεις - Ψάχνω τον έναν προσθετέο

Εξισώσεις - Ψάχνω έναν παράγοντα του πολλαπλασιασμού

Λύνω εξισώσεις

Λύνω προβλήματα με τη βοήθεια εξισώσεων (1)

Λύνω προβλήματα με τη βοήθεια εξισώσεων (2)

Εξισώσεις - Ψάχνω διαιρετέο ή διαιρέτη

Εξισώσεις - Ψάχνω διαιρετέο ή διαιρέτη. Ασκήσεις.

Εξισώσεις - Επαναληπτικό

Περισσότερες εξισώσεις για επανάληψη

Εξισώσεις - Ασκήσεις και προβλήματα για ακόμη περισσότερη εξάσκηση.

Λόγοι - Αναλογίες

Από τους λόγους στις αναλογίες

Τρόποι λύσης προβλημάτων με ανάλογα ποσά

Ανάλογα - Αντιστρόφως ανάλογα ποσά. Τρόποι επίλυσης προβλημάτων.

Λύση προβλημάτων με ανάλογα ποσά - Αναγωγή στη μονάδα

Προβλήματα με ανάλογα ποσά

Προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά.

Προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά - Διάφοροι τύποι (1)

Προβλήματα ανάλογων ποσών - Διάφοροι τύποι (1)

Προβλήματα ανάλογων ποσών - Διάφοροι τύποι (2)

Προβλήματα ανάλογων ποσών - Διάφοροι τύποι (3)

Ανάλογα - Αντιστρόφως ανάλογα - Προβλήματα

Ανάλογα - Αντιστρόφως ανάλογα - Προβλήματα (2)

Η έννοια του ποσοστού(1).

Η έννοια του ποσοστού (2)