ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 12.00 θε επιδοθεί η βαθμολογία για το Α΄ τρίμηνο, στο κτίριο του Κοκκωνίου για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ και στο κτίριο της Πουλίτσας για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄. Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.