Στην ενότητα αυτή ακολουθούν ορισμένοι χρήσιμοι σύνδεσμοι για τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο.