Δειγματική Διδασκαλία

Στην ενότητα αυτή και μέσω της ιστοσελίδας του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (sch.gr) δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν ενδεικτικά βίντεο για την διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων στα Δημοτικά Σχολεία από συναδέλφους. Η υπηρεσία αυτή ονομάζεται Δειγματική Διδασκαλία και μας προσφέρει χρήσιμα παραδείγματα για τον τρόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας μέσα στην τάξη.

Δειγματική Διδασκαλία