Τα Λεξικά μου

Παρακάτω ακολουθούν κάποια χρήσιμα και αναγνωρισμένα διαδικτυακά λεξικά. Το πρώτο αφορά την Ελληνικά γλώσσα, ενώ τα υπόλοιπα τρία είναι Λεξικά Ξένων Γλωσσών.

 

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ