Μαθηματικά

Ευρετήριο Άρθρου
Μαθηματικά
ΓΩΝΙΕΣ-ΤΡΙΓΩΝΑ
Όλες οι Σελίδες

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται χρήσιμες παρουσιάσεις και φύλλα εργασίας για το μάθημα των Μαθηματικών που μπορούν να δοθούν στους μαθητές από τους εκπαιδευτικούς. Μέσω αυτών το μάθημα γίνεται πιο διαδραστικό, πιο ευχάριστο και πιο κατανοητό από την πλευρά των μαθητών. Οι παρουσιάσεις είναι χωρισμένες σε κατηγορίες αναλόγως με το κεφάλαιο και την ύλη που καλύπτουν.

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

(Ο παραπάνω σύνδεσμος αποτελεί αρχείο παρουσιάσεων τύπου ppt).

Στην συνέχεια ακολουθούν ορισμένα φύλλα εργασιών τα οποία μπορούν να δοθούν στον μαθητή σε στυλ ασκήσεων αξιολόγησης.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Ακολουθεί φύλλο παρουσιάσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της παράδοσης μαθήματος σχετικά με τα κλάσματα.

ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Στην συνέχεια ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει στην τάξη και το παρακάτω φύλλο εργασίας.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ