Φυσική

Ευρετήριο Άρθρου
Φυσική
Θερμότητα-Ηλιακό Σύστημα
Όλες οι Σελίδες

Στο κείμενο αυτό υπάρχουν ενδιαφέρουσες και βοηθητικές παρουσιάσεις για το μάθημα τις Φυσικής. Όπως και στα προηγούμενα μαθήματα έτσι και εδώ είναι χωρισμένα ανά κατηγορίες.

 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΤΙ

Παρουσιάζεται το ανθρώπινο μάτι. Τα μέρη από τα οποία αποτελείται, η λειτουργία του, οι διάφορες παθήσεις που υπάρχουν σε αυτό το ανθρώπινο όργανο, καθώς και οι τρόποι θεραπείας τους αλλά και οι τρόποι φροντίδας των ματιών μας.

ΜΑΤΙ

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΑΚΟΙ

Εδώ παρουσιάζονται οι φακοί. Οι τρόποι λειτουργίας τους, η χρησιμότητα τους στην ζωή μας, η ιστορία των φακών και οι διάφορες χρήσεις τους, όπως π.χ σε τηλεσκόπια, στις φωτογραφικές μηχανές και σε προβολείς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις φωτογραφικές μηχανές και στον τρόπο λειτουργίας τους.

ΦΑΚΟΙ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο ακόμη ευρέως γνωστά όργανα που η λειτουργία τους βασίζεται στις ιδιότητες των φακών.

ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ