Εκπαιδευτικοί

Παραβατικότητα

Στην παρακάτω παρουσίαση γίνεται αναφορά στην προβληματική συμπεριφορά που τυχόν μπορεί να έχουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής, στους λόγους από τους οποίους μπορεί να πηγάζει αυτή η συμπεριφορά, αλλά και στους τρόπους αντιμετώπισής της.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Γλώσσα

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες παρουσιάσεις για το μάθημα της Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία.

 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ενότητα αυτή απευθύνεται στους μαθητές της Α΄Τάξης των Δημοτικών Σχολείων, καθώς παρουσιάζει με έξυπνο και παιχνιδιάρικο τρόπο τα γράμματα της Ελληνικής αλφαβήτου. Σε κάθε γράμμα υπάρχει και ένα σύντομο, σχετικό τραγουδάκι με το οποίο και μπορούν οι μαθητές να εξοικοιωθούν με την χρήση των γραμμάτων, αλλά και διαφόρων λέξεων.

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 1

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 2

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Στην ενότητα αυτή ακολουθεί μια παρουσίαση με κεντρικό θέμα την Γραμματική. Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι η πρακτική δοκιμή των γνώσεων των μαθητών πάνω στην ύλη της Γραμματικής του Δημοτικού Σχολείου.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΡΟΝΟΙ

Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στην εκμάθηση των χρόνων από τους μαθητές. Ακολουθεί παρουσίαση των χρόνων αλλά και ενδεικτική άσκηση για την καλύτερη εμπέδωση και αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών πάνω στην ενότητα των χρόνων.

ΧΡΟΝΟΙ

ΑΣΚΗΣΗ

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 18 Νοέμβριος 2011 10:52

Ιστορία

Παρακάτω ακολουθούν παρουσιάσεις που αφορούν το μάθημα της Ιστορίας. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να δουν αρκετές φωτογραφίες και να μάθουν πληροφορίες για την Παλαιολιθική Εποχή, την Νεολιθική Εποχή, καθώς και για την περίφημη Μάχη του Μαραθώνα.

 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Ως Παλαιολιθική εποχή ορίζεται το πρωιμότερο τμήμα της Εποχής του Λίθου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο άνθρωπος χρησιμοποίησε λίθινα τεχνουργήματα και εκτείνεται σε μια μεγάλη περίοδο που ξεκίνησε πριν από 2.5 εκατομμύρια χρόνια και φτάνει έως το 10.000 π.Χ. Η περίοδος αυτή χωρίζεται σε τρεις υποπεριόδους. Στην Κατώτερη Παλαιολιθική, στην Μέση Παλαιολιθική, όπου κάνει την εμφάνισή του και ο άνθρωπος του Νεάτερνταλ και εκτείνεται έως το 33.000 π.Χ και τέλος στην Ανώτερη Παλαιολιθική, περίοδο κατά την οποία έγινε και η ανάπτυξη του homo sapiens. Στην παρακάτω παρουσίαση γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στις εποχές της Προϊστορίας, στην οποία ανήκει και η Παλαιολιθική εποχή, και δίνεται κυρίως έμφαση στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη του ανθρώπου μέσα σε αυτήν.

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ-ΤΡΟΦΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ΚΥΝΗΓΟΣ

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Ως Νεολιθική εποχή ορίζεται εκείνη η περίοδος της ανθρώπινης πολιτισμικής ανάπτυξης που ακολουθεί την Παλαιολιθική εποχή και αποτελεί τμήμα της Ολόκαινου Εποχής. Πρόκειται για μια περίοδο την ιστορίας κατά την οποία θεσμοθετείται σε μεγάλο εύρος η μόνιμη εγκατάσταση, η εξημέρωση των αγρίων ζώων και των φυτών και η χρήση της κεραμικής.

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Μέσω των παρακάτω παρουσιάσεων γίνεται αναφορά στην ιστορική Μάχη του Μαραθώνα, δίνονται πληροφορίες για τους αντιμέτωπους στρατούς και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις φάσεις της Μάχης του Μαραθώνα που κατέληξε σε θριαμβευτική νίκη υπέρ των Ελλήνων.

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΣΤΡΑΤΟΙ

ΦΑΣΕΙΣ 1

ΦΑΣΕΙΣ 2

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 19:16

Γεωγραφία

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν χρήσιμες παρουσιάσεις για το μάθημα της Γεωγραφίας. Στην διάθεση του εκπαιδευτικού είναι λεζάντες με περιεχόμενο της λίμνες της Ελλάδας, καθώς και της ηπείρους και τους ωκεανούς της υδρογείου.

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρχικά παρουσιάζεται ένας χάρτης με τις τοποθεσίες των λιμνών που υπάρχουν στην χώρα μας.

ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι παρουσιάσεις που ακολουθούν περιέχουν εικόνες και πληροφορίες για όλες της λίμνες ξεχωριστά.

ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ

ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ

ΒΟΛΒΗ

ΚΕΡΚΙΝΗ

ΚΟΡΩΝΕΙΑ

ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ

ΠΡΕΣΠΕΣ

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

Οι παρακάτω παρουσιάσεις αναφέρονται στης ηπείρους και στους ωκεανούς τους οποίους και φιλοξενεί η Γη.

Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ(ΗΠΕΙΡΟΙ & ΩΚΕΑΝΟΙ)

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 11:15

Φυσική

Στο κείμενο αυτό υπάρχουν ενδιαφέρουσες και βοηθητικές παρουσιάσεις για το μάθημα τις Φυσικής. Όπως και στα προηγούμενα μαθήματα έτσι και εδώ είναι χωρισμένα ανά κατηγορίες.

 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΤΙ

Παρουσιάζεται το ανθρώπινο μάτι. Τα μέρη από τα οποία αποτελείται, η λειτουργία του, οι διάφορες παθήσεις που υπάρχουν σε αυτό το ανθρώπινο όργανο, καθώς και οι τρόποι θεραπείας τους αλλά και οι τρόποι φροντίδας των ματιών μας.

ΜΑΤΙ

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΑΚΟΙ

Εδώ παρουσιάζονται οι φακοί. Οι τρόποι λειτουργίας τους, η χρησιμότητα τους στην ζωή μας, η ιστορία των φακών και οι διάφορες χρήσεις τους, όπως π.χ σε τηλεσκόπια, στις φωτογραφικές μηχανές και σε προβολείς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις φωτογραφικές μηχανές και στον τρόπο λειτουργίας τους.

ΦΑΚΟΙ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο ακόμη ευρέως γνωστά όργανα που η λειτουργία τους βασίζεται στις ιδιότητες των φακών.

ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

 

 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Στην ενότητα αυτή οι παρουσιάσεις αναφέρονται στην θερμότητα των σωμάτων.

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ-ΑΕΡΙΩΝ

 

4η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΓΑΛΑΞΙΕΣ

Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα παρουσιάζεται το ηλιακό μας σύστημα καθώς και οι γαλαξίες. Γίνεται αναφορά σε όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, όπως επίσης και στην έννοια γαλαξίας και στους ήδη γνωστούς στην ανθρωπότητα γαλαξίες.

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2

ΓΑΛΑΞΙΕΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 10:57

Σελίδα 1 από 2