Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης

Στα πλαίσια του Προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης επιλέχθηκε ως θέμα έρευνας και εργασίας το θέμα "Διατροφή και Υγεία".

Η επιλογή του θέματος έγινε με κριτήριο την ανάγκη να μυηθούν τα παιδιά από μικρή ηλικία στη διάκριση των τροφίμων σε υγιεινά και μη, να προστατευθούν από τη διαφήμιση καθώς και να αλλάξουν τις καθημερινές διατροφικές τους συνήθειες (υπερκατανάλωση γλυκών, αναψυκτικών κ.λ.π.).

Στόχοι του προγράμματος ήταν:

  • Η κατανόηση από την πλευρά των παιδιών, της άμεσης σχέσης της διατροφής με την υγεία.
  • Η ευαισθητοποίηση των παιδιών στην υγιεινή διατροφή.
  • Να ανακαλύψουν τις ατομικές διατροφικές τους συνήθειες και να εντοπίσουν που σφάλλουν.
  • Η εξοικείωση με την έρευνα για την απόκτηση γνώσεων, συλλογή πληροφοριών.
  • Η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και υπευθυνότητας.
  • Το αίσθημα της χαράς και της δημιουργίας (με τις διάφορες δραστηριότητες).

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού δόθηκε και σχετικό ερωτηματολόγιο για τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ